background

گواهی امنیت SSL

پروتکل (SSL (Socket Secure Layer ، یک استاندارد وب برای کدکردن اطلاعات بین کاربر و وب سایت است. اطلاعاتی که توسط یک اتصال SSL مبادله می شوند بصورت کد شده ارسال می شوند و بدین ترتیب اطلاعات مبادله شده از دزدیده شدن یا استراق سمع محافظت می شوند.

COMODO PositiveSSL Wildcard Domain Validated (DV) - دوساله


شرکت صادر کننده: آمریکا تعداد دامنه: 1 دامنه بین المللی پشتیبانی از دامنه IR : ندارد پوشش ساب دامین نامحدود نصب رایگان

۱۴,۹۰۰,۰۰۰
ثبت سفارش

COMODO PositiveSSL Wildcard Domain Validated (DV) - یکساله


شرکت صادر کننده: آمریکا تعداد دامنه: 1 دامنه بین المللی پشتیبانی از دامنه IR : ندارد پوشش ساب دامین نامحدود نصب رایگان

۸,۹۰۰,۰۰۰
ثبت سفارش

COMODO Positive EV SSL Extended Validated (EV) - یکساله


شرکت صادر کننده: آمریکا تعداد دامنه: 1 دامنه بین المللی پشتیبانی از دامنه IR : ندارد بدون پوشش ساب دامین نیاز به ارسال مدارک نوار سبز مرورگر نصب رایگان

۱۲,۹۰۰,۰۰۰
ثبت سفارش

COMODO Positive SSL Domain Validated (DV) - یک ساله


تعداد Reissue: نامحدود شرکت صادر کننده: آمریکا تعداد دامنه: 1 دامنه بین المللی تعداد ساب دامین : 0 پشتیبانی از دامنه IR : ندارد معتبر در مرورگرهای اصلی بدون نیاز به ارسال مدارک

۱,۹۰۰,۰۰۰
ثبت سفارش

COMODO Positive SSL Domain Validated (DV) - دو ساله


تعداد Reissue: نامحدود شرکت صادر کننده: آمریکا تعداد دامنه: 1 دامنه بین المللی تعداد ساب دامین : 0 پشتیبانی از دامنه IR : ندارد معتبر در مرورگرهای اصلی بدون نیاز به ارسال مدارک

۲,۵۰۰,۰۰۰
ثبت سفارش